Dự án: Bệnh viện thể thao Việt Nam

Loại hình công trình: Công trình dân dụng
Chủ đầu tư: Viện khoa học thể dục thể thao
Địa điểm: Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
Nội dung công việc: Thiết kế kỹ thuật - lập tổng dự toán

- Tổng mức đầu tư: 74 tỷ đồng
- Qui mô: quy mô 3 tầng, 100 giường, trong đó có 20 giường phục vụ chuyên gia, bệnh nhân cao cấp, đạt mục tiêu BV đa khoa khu vực loại II.