Dự án: Bệnh viện Thể thao Việt Nam

Phân loại dự án: Tư vấn thiết kế
Loại hình công trình: Công trình dân dụng
Chủ đầu tư: Viện Khoa học thể dục thể thao
Địa điểm: Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
Nội dung công việc: Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán