Dự án: Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng - Nhà ga Hành khách quốc tế

Phân loại dự án: Tư vấn giám sát
Loại hình công trình: Công trình dân dụng
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng
Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng
Nội dung công việc: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

'Tiện ích: 40 quầy thủ tục hàng không; 10 cửa ra tầu bay; 1 tầng riêng biệt phục vụ thương mại & các dịch vụ phi hàng không.
Công suất phục vụ: 4-6 triệu khách/ năm
Tổng diện tích sàn: 48.000m2
Tổng mức đầu tư: 3.500 tỷ đồng