Dự án: Cảng Hàng không Quảng Ninh theo hình thức BOT

Phân loại dự án: Tư vấn giám sát
Loại hình công trình: Công trình giao thông
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Vân Đồn
Địa điểm: Xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Là sân bay tiêu chuẩn 4 E
Có 1 đường hạ cất cánh kích thước 3.000 mx45 m, đảm bảo khai thác tàu bay B777 hoặc tương đương
4 vị trí đỗ máy bay
1 nhà ga 2 cao trình rộng 17.650 m2
Tổng mức đầu tư: 7.494 tỷ đồng
Diện tích sử dụng: 288,38 ha
Công suất phục vụ: 2 triệu khách/ năm