Dự án: Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài

Loại hình công trình: Công trình giao thông
Chủ đầu tư: Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam
Địa điểm: Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội

Quy mô: Công suất phục vụ: 25 triệu hành khách/năm; có 47 vị trí đỗ, cấp sân bay: 4E