Dự án: Cầu Vĩnh Tuy

Loại hình công trình: Công trình giao thông
Chủ đầu tư: Ban QLDA hạ tầng Tả Ngạn
Địa điểm: Hà Nội
Nội dung công việc: Thí nghiệm PDA, siêu âm, nén tĩnh cọc khoan nhồi

Tổng chiều dài gần 15 km. 
Phần cầu qua sông dài 3.690 m. 
Phần cầu chính được bố trí chuỗi nhịp dài 990 m, rộng 38 m. Đây được cho là cây cầu rộng nhất Việt Nam hiện nay.
Cầu được thi công với công nghệ đúc hẫng và đạt kỉ lục về chiều dài nhịp đúc hẫng của Việt Nam.