Dự án: Công viên Yên Sở

Loại hình công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật
Chủ đầu tư: Gamuda Land
Địa điểm: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Nội dung công việc: Thí nghiệm cọc phần hạ tầng kỹ thuật

- Tổng mức đầu tư: 850 triệu USD
- Diện tích đất: 322,57ha