Dự án: Dự án Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm - Cầu Hoàng Văn Thụ

Khách hàng: Ban quản lý công trình xây dựng phát triển đô thị
Phân loại dự án: Tư vấn giám sát
Loại hình công trình: Công trình giao thông
Chủ đầu tư: Ban quản lý công trình xây dựng phát triển đô thị
Địa điểm: Trên địa bàn các xã Tân Dương, Dương Quang, Hoa Động huyện Thủy Nguyên; phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Tp Hải Phòng

1. Giám sát chất lượng:
- Kiểm tra các điều kiện khởi công xây dựng theo quy định pháp luật;
- Kiểm tra sự phù hợp năng lực của Nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng;
- Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do Nhà thầu thi công xây dựng công trình cung cấp theo yêu cầu của thiết kế;
- Kiểm tra, nghiệm thu và giám sát trong quá trình thi công xây dựng.
2. Giám sát khối lượng:
- Kiểm soát khối lượng theo hồ sơ thiết kế;
- Kiểm soát khối lượng phát sinh so với hồ sơ thiết kế;
- Kiểm soát khối lượng sửa đổi so với hồ sơ thiết kế.
3. Giám sát tiến độ;
4. Giám sát an toàn lao động và vệ sinh môi trường.