Dự án: Đường HCC 1A - Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài

Loại hình công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật
Chủ đầu tư: Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam
Địa điểm: Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài
Nội dung công việc: Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

- Kích thước: 3.200,88m x 45m;
- Diện tích:
Kết cấu sân quay đầu Đông - Tây: 7312,80m2;
Kết cấu lề đường HCC và lề sân quay: 40812,96m2
Dải hãm phanh đầu 11L: 6.000m2
Dải hãm phanh đầu 29R: 6.000m2
Dải bảo hiểm đất: 317.641,98m2
Đường lăn nổi S1: 7.392,13m2
Đường lăn nổi S2: 8.656,98m2
Đường lăn nổi S3: 12.755,41m2
Đường lăn nổi S5: 13.392,13m2
Đường lăn nổi S7: 4.196,95m2