Dự án: Khách sạn Boton Nha Trang

Phân loại dự án: Tư vấn giám sát
Loại hình công trình: Công trình dân dụng
Chủ đầu tư: Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu Việt Dương
Địa điểm: Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Quy mô: 26 tầng chức năng và 1 tầng hầm