Dự án: Khách sạn Diamond Noir

Phân loại dự án: Tư vấn giám sát
Loại hình công trình: Công trình dân dụng
Chủ đầu tư: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Minh Châu
Địa điểm: Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Quy mô: 15 tầng nổi, 01 tầng hầm