Dự án: Khách sạn Hoàng Gia Cao Bằng

Phân loại dự án: Tư vấn giám sát
Loại hình công trình: Công trình dân dụng
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Hoàng Gia Cao Bằng
Địa điểm: 42 Kim Đồng, Hợp Giang, Cao Bằng
Nội dung công việc: Giám sát thi công xây lắp, cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình