Dự án: Khách sạn Rosaka Nha Trang

Phân loại dự án: Tư vấn giám sát
Loại hình công trình: Công trình dân dụng
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Rosaka Nha Trang
Địa điểm: số 107A Nguyễn Thiện Thuật, Thành phố Nha Trang

Quy mô: 21 tầng nổi, 1 tầng tum và 1 tầng bán hầm