Dự án: Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Loại hình công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật
Chủ đầu tư: Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Địa điểm: Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
Nội dung công việc: Thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án đầu tư hạng mục cơ sở hạ tầng

- Qui mô là 1268 ha.
- Mô tả: Hệ thống đường giao thông là một hạng mục cần thiết nhằm phát triển Khu CNC thành trung tâm công nghệ cao quốc gia với vai trò là hạt nhân thúc đẩy các khu vực kinh tế địa phương, thu hút vốn đầu tư nước ngoài và hình thành một môi trường có khả năng liên kết các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ với đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao thích ứng với bối cảnh kinh tế - xã hội và trình độ khoa học - công nghệ quốc gia.
- Cấp đô thị: Đô thị đặc biệt (loại I)
- Cấp kỹ thuật của đường: Hệ thống đường giao thông trong Khu CNC được bố trí theo quy hoạch kiểu mạng lưới. Các tuyến đường trong khu vực nghiên cứu thuộc cấp đường phố chính đường phố gom và đường phố nội bộ.
Các chỉ tiêu kỹ thuật thiết kế đường:
+ Tốc độ thiết kế: Đường phố chính: 70 km/h
Đường phố gom, đường nội bộ: 60 km/h
+ Chiều rộng làn xe: 3.5 m
+ Số làn xe 2 chiều: 2-6 làn
+ Dải phân cách giữa hai phần xe chạy: 2.5m
+ Độ dốc dọc tối đa: 6%
+ Độ dốc ngang phần xe chạy: 2%
+ Độ dốc ngang hè phố: 2%
+ Tải trọng trục tính toán: 100KN