Dự án: Khu ký túc xá sinh viên Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Phân loại dự án: Tư vấn giám sát
Loại hình công trình: Công trình dân dụng
Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng khu ký túc xá sinh viên Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh
Địa điểm: Huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Nội dung công việc: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

- Tổng mức đầu tư: 3.529,9 tỷ đồng
- Tổng diện tích: 38,8 ha
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 553.400 m2
- Đáp ứng khoảng 60.000 chỗ ở sinh viên
- Gồm 24 khối nhà từ 12 đến 16 tầng