Dự án: Khu nhà ở cao tầng Saigon Castle

Phân loại dự án: Tư vấn thẩm tra
Loại hình công trình: Công trình dân dụng
Chủ đầu tư: Công ty công nghệ mới (COTEC)
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
Nội dung công việc: Thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật

Tổng chi phí đầu tư: 10.847 tỷ VND

Tổng diện tích khu đất: 121.796 m2