Dự án: Khu nhà ở Dầu khí Hòa Bình

Phân loại dự án: Tư vấn thiết kế
Loại hình công trình: Công trình dân dụng
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Bất động sản Dầu Khí
Địa điểm: Xã Nhuận Trạch - Huyện Lương Sơn - Tỉnh Hòa Bình
Nội dung công việc: Lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và thiết kế cơ sở

Quy mô: 62,2251 ha.
Chủ đầu tư: CTCP Bất động sản Dầu khí (Petrowaco).
Khởi công: Quý I/2010.
Hoàn thành: Quý IV/2013.