Dự án: Khu nhà ở hỗn hợp - COCO Village

Phân loại dự án: Tư vấn thiết kế
Loại hình công trình: Công trình dân dụng
Chủ đầu tư: HASEBE KENSETSU CO. LTD
Địa điểm: 14 Thuy Khue Str., Tay Ho Dist., Hanoi
Nội dung công việc: Tư vấn thiết kế ý tưởng quy hoạch tổng MB và phương án kiến trúc, lập báo cáo khảo sát địa chất CT, lập báo cáo đánh giá hiện trạng khu đất, lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình