Dự án: Khu tái định cư Phú Mỹ

Phân loại dự án: Tư vấn thẩm tra
Loại hình công trình: Công trình dân dụng
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đức Khải
Địa điểm: Phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung công việc: Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế

- Tổng mức đầu tư: 4.374 tỷ đồng
- Diện tích khu đất là 50.026,3 m2; diện tích đất xây dựng là 21.761 m2; mật độ xây dựng 30.4%; hệ số sử dụng đất 6 lần; tổng diện tích sàn xây dựng không kể tầng hầm là 312.064,2 m2; diện tích tầng hầm là 45.250,8 m2.
- Qui mô:
* Khu hỗn hợp gồm 6 khối nhà chung cư cao từ 28-30 tầng và 2 tầng hầm trong đó có 5 khối chung cư và 1 khối thương mại dịch vụ.
* Khu công viên gồm một công trình một tầng nổi diện tích sàn xây dựng là 3.389,8 m2 trên tổng diện tích đất xây dựng là 3.389,8 m2, hệ số sử dụng đất là 0,1, mật độ xây dựng là 10%.
* Khu đất sử dụng hỗn hợp gồm 4 khối nhà chung cư cao từ 20-27 tầng và 1 tầng hầm; diện tích khu đất là 21.570,4 m2; diện tích đất xây dựng 7.460,6 m2; hệ số sử dụng đất 6 lần; tổng diện tích sàn xây dựng không kể tầng hầm là 137.232,5 m2; diện tích tầng hầm là 17.737,4 m2.