Dự án: Khu trưng bày ngoài trời, bảo tàng văn hóa các dân tộc học Việt Nam

Phân loại dự án: Tư vấn quản lý dự án
Loại hình công trình: Công trình dân dụng
Chủ đầu tư: Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Địa điểm: Thái Nguyên
Nội dung công việc: Tư vấn quản lý dự án

- Tổng vốn đầu tư: ~93 tỷ đồng
- Tổng diện tích: 40.040 m2 để trưng bày không gian 6 vùng văn hóa: Vùng núi cao phía Bắc, Thung lũng, Đồng bằng trung du Bắc Bộ, Miền Trung – ven biển, Trường Sơn – Tây Nguyên và Đồng bằng Nam Bộ