Dự án: Khu trung tâm hành chính mới thành phố Thanh Hóa

Loại hình công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật
Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup
Địa điểm: Thanh Hóa
Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình; Tư vấn quản lý dự án