Dự án: Ngôi nhà Đức

Phân loại dự án: Tư vấn thẩm tra
Loại hình công trình: Công trình dân dụng
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Ngôi nhà Đức TP Hồ Chí Minh
Địa điểm: 3-5 Lê Văn Hưu P Bến Nghé Q1, TPHCM
Nội dung công việc: Thẩm tra thiết kế kỹ thuật

- Tổng mức đầu tư: 80 triệu USD
- Qui mô: Tổng diện tích 28.000 m2 Đây không chỉ là trụ sở của Tổng Lãnh Sự Quán Đức, mà là nơi để các Doanh nghiệp Đức, các Hiệp hội Kinh tế Đức, các tổ chức văn hóa và khoa học Đức có điều kiện gia tăng các họat động của mình tại thị trường Việt Nam.