Dự án: Nhà máy Xi măng Bình Phước

Loại hình công trình: Công trình công nghiệp
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1
Địa điểm: Bình Long, Bình Phước
Nội dung công việc: Thiết kế xây dựng và thiết kế cơ khí

- Tổng mức đầu tư: 5.466 tỷ đồng
- Qui mô: công suất thiết kế 5.500 tấn clinker/ngày, tương đương 1,76 triệu tấn clinker/năm hoặc 2,2 triệu tấn xi măng PCB 40/ năm theo TCVN 6260 - 1997, dự án được hình thành với mục tiêu sản xuất và cung cấp xi măng cho thị trường phía Nam Việt Nam và Campuchia.