Dự án: Nhà Quốc Hội, Hội trường Ba Đình mới

Loại hình công trình: Công trình dân dụng
Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ĐTXD nhà quốc hội và hội trường Ba Đình mới
Địa điểm: Ba Đình, Hà Nội
Nội dung công việc: Tư vấn Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công; Tư vấn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá HSD

- Tổng mức đầu tư: Trên 6.000 tỷ đồng
- Số tầng: 2 tầng hầm và 5 tầng nổi
- Kích thước mặt bằng: 102mx102m
- Chiều cao công trình: Khoảng 39m
- Tổng diện tích sàn: 63.240 m2
Trong đó:
Tổng diện tích sàn 5 tầng nổi: 36.540m2
Tổng diện tích sàn 2 tầng hầm: 26.700m2
- Trang thiết bị: Phòng họp Quốc hội gồm 575 ghế có bàn của đại biểu và 339 ghế khách mời; Ngoài ra, có khoảng 8.000 bộ bàn, ghế, đồ đạc nội thất cho các phòng làm việc và phòng họp.