Dự án: Nhà máy thủy điện Đăkr'tih

Chủ đầu tư: Tổng công ty xây dựng số 1
Địa điểm: Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
Nội dung công việc: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công; Giám sát thi công xây lắp công trình

Dự án có tổng mức đầu tư lên đến 4.300 tỷ đồng (hơn 200 triệu USD).
Nhà máy thuỷ điện Đăkr’tih với quy mô 144MW tại xã Nhân Cơ, Huyện Đăkr’Lap và thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông