Dự án: Nhà máy thủy điện SESAN 3

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển điện SEeessan 3
Địa điểm: Xã La Monong - Yaly - Huyện Chư Pah - Gia Lai - Kon Tum
Nội dung công việc: Kiểm định chất lượng

Công suất lắp đặt là 273 MW, sản lượng điện trung bình hàng năm 1,127 tỉ KWh.
Vốn đầu tư:3.952,86 tỉ đồng.