Dự án: Nhà máy Xi măng Phú Hữu 1, 2

Phân loại dự án: Tư vấn thiết kế
Loại hình công trình: Công trình công nghiệp
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
Địa điểm: Phú Hữu, thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung công việc: Thiết kế xây dựng và thiết kế cơ khí

- Qui mô: công suất 1,2 triệu tấn/năm.
- Công nghệ ứng dụng: công nghệ hiện đại đang được sử dụng tại các nước đang phát triển và được cung cấp bởi các hãng nổi tiếng trên thế giới như ABB (Thụy Sỹ), Loesche (Đức), Haver Boecher (Đức) .