Dự án: Nhà máy xi măng Sông Lam

Loại hình công trình: Công trình công nghiệp
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần xi măng Đô Lương
Địa điểm: Bài Sơn, Đô Lương, Nghệ An
Nội dung công việc: Giám sát thi công xây dựng; Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công; Tư vấn lập kế hoạch đấu thầu cho toàn bộ dự án, lập HSYC, phân tích đánh giá HSĐX

- Dự án Nhà máy xi măng Đô Lương đổi tên thành Nhà máy xi măng Sông Lam
- Tổng mức đầu tư 1.738,9 tỷ
- Công suất 2.500 tấn Clinker/ngày, tương đương 910.000 tấn xi măng/năm.