Dự án: Nhà ở xã hội cho cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần PVTEX

Phân loại dự án: Tư vấn thiết kế
Loại hình công trình: Công trình dân dụng
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp dầu khí Kinh Bắc - Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam
Địa điểm: Lô N3 khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Nội dung công việc: Lập dự án Thiết kế bản vẽ thi công

Dện tích: 7,915 ha
Mật độ xây dựng 50%, gồm các khối nhà ở cao 3 tầng, khối nhà y tế, thể thao và khối hạ tầng kỹ thuật theo qui hoạch.