Dự án: Nhà văn hóa Huyện Quế Võ

Loại hình công trình: Công trình dân dụng
Chủ đầu tư: Ban QLDA Huyện Quế Võ
Địa điểm: Quế Võ, Bắc Ninh
Nội dung công việc: EPC; Thiết kế bản vẽ thi công

- Diện tích xây dựng 1.390 m2;
- Diện tích sàn 2.110 m2
- Mô tả: Công trình có hình khối hiện đại gồm những mảng lớn là sự kết hợp giữa các mảng vật liệu như bê tông, kính, khoảng tường lớn, chiều cao tới đỉnh mái là 18 m. Mái bằng công trình hình chữ nhật, tổ hợp của bước gian 8,4m x 5,7m; 8,4m x 6,9m; 8,4m x 5,1 m