Dự án: Quốc lộ 279 đoạn nối QL3 với QL2

Phân loại dự án: Tư vấn giám sát
Loại hình công trình: Công trình giao thông
Chủ đầu tư: Ban QLDA Thăng Long
Địa điểm: Bắc Kạn, Tuyên Quang
Nội dung công việc: Giám sát thi công xây dựng các gói thầu 9, 10, 11, 12, 13 và cầu Noóng Phường

- Tổng mức đầu tư: 1.529,4 tỷ đồng
- Chiều dài: 36 km
- Vận tốc thiết kế: 40 km/h