Dự án: Skylake Golf & Resort Club

Phân loại dự án: Dịch vụ khác
Loại hình công trình: Công trình dân dụng
Chủ đầu tư: Công ty TNHH DK ENC Việt Nam
Địa điểm: Khu vực hồ Văn Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội
Nội dung công việc: Lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500

Quy mô: sân Golf 36 lỗ, rộng 138 ha