Dự án: Trụ sở làm việc cơ quan Bộ Tài Chính

Phân loại dự án: Tư vấn giám sát
Loại hình công trình: Công trình dân dụng
Chủ đầu tư: BQL DA XD trụ sở làm việc cơ quan Bộ Tài Chính
Địa điểm: Hà Nội
Nội dung công việc: Giám sát thi công xây lắp công trình

Trụ sở làm việc Bộ Tài chính (Tòa nhà thông minh) - Hệ thống S-MMS và Gió hồi nhiệt