Dự án: Trụ sở cơ quan Thành ủy Hà Nội

Phân loại dự án: Tư vấn giám sát
Loại hình công trình: Công trình dân dụng
Chủ đầu tư: BQLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội
Địa điểm: số 4 Phố Lê Lai, số 8 phố Tông Đản, số 7 & số 9 phố Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình

- Tổng diện tích sàn xây dựng: 30.553m2
- Gồm: 9 tầng cao, 1 tầng lửng và 4 tầng hầm.
- Cấp công trình: Công trình dân dụng nhóm B cấp I.