Dự án: Trụ sở làm việc Tổng Công ty Lâm Nghiệp Việt Nam

Phân loại dự án: Tư vấn quản lý dự án
Loại hình công trình: Công trình dân dụng
Chủ đầu tư: Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam -Vinafor
Địa điểm: 127 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Nội dung công việc: Tư vấn quản lý dự án

- Tổng diện tích: 3.369 m2
- Diện tích xây dựng: 1.486 m2
- Tổng diện tích sàn: 19.195,9 m2 (không kể diện tích tầng hầm).
- Chiều cao toàn nhà: 63,3m.
- Công trình gồm 2 khối nhà, 1 khối 8 tầng và 1 khối 15 tầng, có 2 tầng hầm làm nơi để xe và các phòng kỹ thuật; Tầng 1 làm văn phòng và phòng quản lý tòa nhà; Tầng 2 đến tầng 7 và từ tầng 9 đến tầng 14 làm văn phòng làm việc; Tầng 8 làm tầng kỹ thuật; Tầng 15 bố trí Hội trường, phòng họp, phòng ăn; Chiều cao tầng hầm 3,6m; Tầng 1 cao 4,2m; Các tầng còn lại cao 3,6m.