Dự án: Trung tâm đào tạo liên tục trường Đại học Kinh tế quốc dân

Loại hình công trình: Công trình dân dụng
Chủ đầu tư: Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội
Địa điểm: 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Nội dung công việc: Thẩm tra thiết kế kỹ thuật và Tổng dự toán; Tư vấn quản lý dự án; Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

- Tổng mức đầu tư: 1.400 tỷ đồng.
- Diện tích: 96.000m2 sàn
- Quy mô: Một toà tháp đôi 19 tầng và 13 tầng và là nơi đào tạo ra nguồn nhân lực cho ngành kinh tế với cơ sở vật chất đẳng cấp quốc tế