Dự án: Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Lào

Loại hình công trình: Công trình dân dụng
Chủ đầu tư: Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Việt Nam
Địa điểm: Viêng Chăn - CHDCND Lào
Nội dung công việc: Tư vấu quản lý dự án, thẩm tra thiết kế và dự toán, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát

Diện tích 117.000 m2
Tổng vốn đầu tư: 4 triệu USD