Dự án: Trung tâm huấn luyện và đào tạo Viettel

Phân loại dự án: Tư vấn thiết kế
Loại hình công trình: Công trình dân dụng
Chủ đầu tư: Tập đoàn viễn thông quân đội
Địa điểm: Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội
Nội dung công việc: Lập thiết kế bản vẽ thi công