Dự án: Xây dựng mới cơ sở 2-Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Phân loại dự án: Tư vấn giám sát
Loại hình công trình: Công trình dân dụng
Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án y tế trọng điểm - Bộ Y Tế
Địa điểm: Phủ Lý, Hà Nam
Nội dung công việc: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị gắn với công trình toàn bộ phần xây lắp của dự án

Quy mô: Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là 2 bệnh viện hiện đại lớn nhất từ trước đến nay được xây dựng và được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế với quy mô 1.000 giường bệnh trên diện tích hơn 20 ha;
Tổng diện tích sàn: Bệnh viện Bạch Mai: 119.952 m2
Tổng mức đầu tư: Bệnh viện Bạch Mai: 5.000 tỷ đồng