UV HĐQT, PTGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn (ngoài cùng bên trái) nhận bằng khen của Giám đốc bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Trung tướng GS.TS Mai Hồng Bàng cho tập thể đoàn TVGS CONINCO