PTGĐ Lê Thanh Minh tặng quà bà Malychanh Sananikhom và chụp ảnh kỷ niệm cùng đoàn