Ban Giám khảo trao giải thưởng cho các đội tham dự thi