Sự nhiệt tình, chuyên nghiệp, cẩn thận và tập trung của Ban giám khảo và các thí sinh dự thi đã tạo nên sự thành công cho Hội thi Thợ giỏi ngành xây dựng 2020