Đ/c Nguyễn Hữu Trường – PTGĐ, Bí thư chi bộ khối sản xuất 4 trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đ/c Nguyễn Quang Minh