Đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ Lệ, Chủ tịch CĐXDVN trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho các chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu ngành Xây dựng