Dự án: Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ với quy mô 500 giường, tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng.
Trong đó, vốn vay ODA của Chính phủ Hungary là 56,99 triệu Euro (tương đương gần 1.400 tỷ đồng), chiếm 80,8% tổng vốn đầu tư xây dựng vay ODA của Chính phủ Hungary. Vốn đối ứng của thành phố Cần Thơ gần 333 tỷ đồng, chiếm 19,2%.
Liên danh MAGYAR – VMD – BDCC – CONINCO – AZUSA  là tổng thầu thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị, công nghệ và thi công xây dựng công trình.                                 

Tiếng Việt

Dự án: Đô thị Mỹ Phước

Đô thị Mỹ Phước

- Tổng mức đầu tư: 519 tỷ đồng từ nguồn vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Ngân hàng Thế giới.
- Công suất: 30.000m3/ngày đêm
- Đáp ứng tốt nhu cầu nước sinh hoạt cho các khu dân cư đô thị, khu công nghiệp đạt trên 9.000 ha.

Tiếng Việt