Dự án: MB Grand Tower Headquarters of Military Commercial Joint Stock Bank - MB Grand Tower

Khách hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội
Phân loại dự án: Tư vấn thiết kế
Loại hình công trình: Công trình dân dụng
Chủ đầu tư: MB Land Joint Stock Company
Địa điểm: 63 Le Van Luong Str., Cau Giay Dist., Hanoi
Nội dung công việc: Design consultancy and Project investment preparation

- Total investment: 1,127 billion Vietnamese dong
- Area
* Gross floor area: 49,862 m²,
* Construction area: 2,220 m²;
* Total area: 4,950 m²;- Scale:
- Scale: 4 Basements (16.856 m²) and 26 storeys (43.006 m²)