Dự án: Nhà máy thủy điện Ngòi Phát

Nhà máy thủy điện Ngòi Phát

- Tổng mức đầu tư: 2.000 tỷ
- Diện tích sử dụng đất: 209 ha.
- Công suất phát điện: 72 MW
- Số tổ máy: 3
- Điện lượng trung bình năm: 314,26 triệu kwh
- Tuyến hầm năng lượng có tổng chiều dài 9.137 m, rộng 4 m, gồm bốn hầm phục vụ thi công, năm đoạn hầm dẫn nước, tuyến ống áp lực và hai giếng đứng sâu 148 m và 109 m.

Tiếng Việt

Dự án: Nhà máy thủy điện SESAN 3

Dự án: Nhà máy thủy điện Đăkr'tih