Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2021 và kế hoạch phát triển năm 2022 đơn vị do PTGĐ Nguyễn Đăng Quang phụ trách

Chiều ngày 07 tháng 01 năm 2022, PTGĐ Nguyễn Đăng Quang đã chủ trì hội nghị kiểm điểm công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 các đơn vị PTGĐ phụ trách là Trung tâm Kiến trúc 1 (T.A1), Trung tâm Kiến trúc 2 (T.A2), Trung tâm Điều hành thiết kế (T.ĐT). Hội nghị tổng kết diễn ra bằng hình thức trực tuyến với sự tham gia của toàn thể lãnh đạo và CBNV 03 đơn vị. 

Hội nghị kiểm điểm công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 các đơn vị do PTGĐ Nguyễn Huy Anh phụ trách

Sáng ngày 07 tháng 01 năm 2022, PTGĐ Nguyễn Huy Anh đã chủ trì hội nghị kiểm điểm công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 các đơn vị do PTGĐ phụ trách là Trung tâm Kỹ thuật cơ điện và công trình năng lượng (T.ME) và Trung tâm Khảo sát và thiết kế (T.KS). Tham dự Hội nghị tổng kết còn có đại diện các phòng quản lý cùng lãnh đạo, CBNV 02 đơn vị. 

Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2021 và kế hoạch phát triển năm 2022 các đơn vị do PTGĐ Trần Thanh Hải phụ trách

Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, mạnh dạn thay đổi tư duy, khơi dậy năng lực tiềm ẩn của mỗi cán bộ trong từng đơn vị, phát huy thế mạnh để xây dựng đơn vị vững mạnh có nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng, chủ đầu tư, mở rộng tiếp cận các thị trường tiềm năng để tăng doanh thu, hoàn thành kế hoạch công ty giao là mục tiêu trong năm 2022 của Trung tâm Quản lý xây dựng số 3 (T.QX3) và Trung tâm Quản lý xây dựng các dự án trọng điểm (T.QD) được Phó Tổng Giám đốc Trần Thanh Hải quán triệt trong buổi họp tổng kết sáng ngày 07/01/2022 của 02 đơn vị. 

Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 và kế hoạch phát triển năm 2022 các đơn vị sản xuất do UVHĐQT, Tổng Giám đốc Hà Minh phụ trách

Sáng ngày 06 tháng 01 năm 2022, UV HĐQT, Tổng Giám đốc TS. Hà Minh đã chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 và kế hoạch phát triển năm 2022 của Trung tâm Hợp tác và tư vấn quốc tế (T.3C), Trung tâm chuyển giao công nghệ xây dựng và môi trường (T.MT) với sự tham dự của đại diện Phòng Kinh doanh, lãnh đạo cùng CBNV 02 đơn vị.

Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đơn vị do UVHĐQT, PTGĐ Phan Ngọc Cương phụ trách

Sáng ngày 05 tháng 01 năm 2022, UV HĐQT, PTGĐ Phan Ngọc Cương đã chủ trì Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022 các đơn vị do UV HĐQT, PTGĐ phụ trách là: Trung tâm Quản lý dự án và đầu tư (T.QL), Trung tâm Thiết kế và Quản lý xây dựng (T.TQ), Trung tâm Quản lý xây dựng(T.QX) và văn phòng đại diện tại Hải Phòng. Hội nghị diễn ra bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự có mặt của đại diện khối quản lý, lãnh đạo CBNV tại văn phòng công ty, văn phòng Hải Phòng và tại các dự án của 04 đơn vị.

Chủ tịch HĐQT CONINCO tham dự Hội nghị tổng kết năm 2021 công ty CONINCO Thăng Long

Sáng ngày 05/01/2022, tại hội trường công ty CONINCO TOWER, Công ty Cổ phần CONINCO Thăng Long đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Văn Công - Chủ tịch HĐQT CONINCO kiêm Chủ tịch HĐQT CONINCO Thăng Long, ông Trần Ngọc Đồng – Tổng Giám đốc CONINCO Thăng Long cùng Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các chủ trì và CBNV công ty.

Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2021 và kế hoạch phát triển năm 2022 khối các đơn vị sản xuất do UV HĐQT, PTGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn phụ trách

Sáng ngày 04 tháng 01 năm 2022, Ủy viên HĐQT, PTGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn đã chủ trì Hội nghị kiểm điểm công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 các đơn vị do PTGĐ phụ trách là Trung tâm Điều hành dự án (T.ĐH), Trung tâm Quản lý xây dựng số 2 (T.QX2), Trung tâm Công trình ngầm (T.CN). Tham dự Hội nghị tổng kết có lãnh đạo, chủ trì và kế toán của 03 đơn vị.

Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2021 và kế hoạch phát triển năm 2022 các đơn vị do PTGĐ Nguyễn Đắc Phương phụ trách

Ổn định cơ cấu tổ chức, kiện toàn nhân sự, đổi mới tư duy hành động, tích cực phát huy năng lực, sở trường, đoàn kết, hợp tác để phát triển là những định hướng chính được đặt ra trong buổi họp tổng kết năm 2021 và kế hoạch sản xuất năm 2022 các đơn vị Trung tâm kiểm định xây dựng (T.KĐ), Trung tâm Kỹ thuật công trình (T.KC) do PTGĐ Nguyễn Đắc Phương phụ trách diễn ra sáng ngày 28 tháng 12 năm 2021. Tham dự hội nghị có Phó TGĐ, Chánh Văn phòng HĐQT Lê Thanh Minh cùng lãnh đạo và CBNV 02 đơn vị. 

CONINCO đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng

Xác định việc xây dựng Chi, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh có vai trò quan trọng đối với việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên, bởi vậy Đảng uỷ CONINCO luôn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện tốt nhất để quần chúng ưu tú được đứng trong đội ngũ Đảng. Việc lãnh đạo công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Sáng ngày 24/12/2021, Chi bộ Khối sản xuất 4 đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho 04 quần chúng: Nguyễn Cao Cường, Nguyễn Thị Cẩm Vinh, Nguyễn Đình Hào và Trần Thị Thu Thủy. Đây là những quần chúng ưu tú có trình độ lý luận chính trị, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, gương mẫu trong công việc, có nhiều thành tích trong công tác sản xuất kinh doanh.

VASECT tổ chức hội thảo lấy ý kiến đề tài “Soát xét tiêu chuẩn TCVN 9314:2012 – Bê tông khối lớn – Thi công và nghiệm thu”

Nhằm khắc phục các tồn tại và nâng cao chất lượng thi công bê tông khối lớn trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam, sáng ngày 15/12/2021, tại văn phòng Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam (Toà nhà CONINCO TOWER), Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam (VASECT) đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến đề tài “ Soát xét tiêu chuẩn TCVN 9314:2012 – Bê tông khối lớn – Thi công và nghiệm thu” với sự tham dự của đại diện các Viện và các Trường đại học chuyên ngành. GS.TSKH Nguyễn Văn Liên – Chủ tịch VASECT là chủ nhiệm đề tài, ông Nguyễn Văn Công – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký VASECT, Chủ tịch HĐQT CONINCO chủ trì hội thảo.

Trang