Thành lập đơn vị mới và Bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc đơn vị

Trong buổi Họp giao ban sản xuất tháng 4, ngày 7/4/2010, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO đã chính thức thông báo quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc thành lập Phòng Giá và Dự Toán (P.QS)

Cũng trong buổi họp này, Tổng giám đốc Công ty cũng thông báo quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc việc sáp nhập Phòng Tổ chức Lao động (P.NS) và Phòng Hành chính (P.HC) thành Phòng Tổ chức – Hành chính (P.TH).

Chi tiết như sau:

Ban Chấp Hành Đảng bộ nhiệm kỳ V (2010-2015)

Sáng 30/03/2010, Đảng bộ Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Đại hội đã tín nhiệm bầu ra 9 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ.

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ V (2010 – 2015) như sau:

1. Đ/c Nguyễn Văn Công – Bí thư Đảng ủy

2. Đ/c Nguyễn Đình Đào – Phó bí thư Đảng ủy

3. Đ/c Nguyễn Huy Quang - Ủy viên BTV

4.      Đ/c Hồ Thị Hà - Ủy viên BCH

5.      Đ/c Lê Xuân Tường -Ủy viên BCH

6.      Đ/c Phan Ngọc Cương - Ủy viên BCH

7.      Đ/c Lê Ngọc Quang - Ủy viên BCH

8.      Đ/c Nguyễn Hữu Trường - Ủy viên BCH

9.      Đ/c Cao Minh Tuấn – Ủy viên BCH

Đại hội Đảng bộ cơ sở CONINCO lần thứ V nhiệm kỳ 2010-2015

Trong không khí phẩn khởi của toàn Đảng, toàn dân thi đua lập thành thích Chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Ngày 30/3/2010, Đảng bộ Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2015 thực hiện thí điểm chủ trương Đại hội Đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư. Đại hội đã thành công tốt đẹp theo đúng tinh thần, quan điểm chỉ đạo của Trung ương

Ban Chấp Hành Công Đoàn nhiệm kỳ VI (2010-2012)

Sáng 26/03/2010, Công ty Cổ phần tư vấn Công nghệ , thiết bị và kiểm định xây dựng CONINCO tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn Cơ sở lần thứ V nhân dịp kỷ niệm 79 năm thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2010).

Tại đại hội, Cán bộ công nhân viên chức CONINCO đã cùng nhau bỏ phiếu bầu ra Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ VI (2010 – 2012)

Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn Nhiệm kỳ VI (2010 – 2012) như sau:

1.    Nguyễn Huy Quang - Chủ tịch 
2.    Vũ Hồng Vân - Phó Chủ tịch
3.    Nguyễn Mạnh Hùng
4.    Nguyễn Thị Huyền - Phó Chủ tịch
5.    Vũ Thị Hương Giang 
6.    Bùi Ngọc Lương 
7.    Nguyễn Thị Phương
8.    Lê Thị Thủy
9.    Nguyễn Phú Khang

CONINCO tổ chức Đại hội Công đoàn Cơ sở lần thứ V

Sáng 26 tháng 3 năm 2010, Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở lần thứ V nhân dịp kỷ niệm 79 năm thành lập Đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2010).

Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

Ngày 29/04/2009, tại trụ sở Công ty Cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 do Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập.

Nội dung đại hội:

- Hội đồng quản trị báo cáo về đánh giá hoạt động năm 2008 của Công ty, xem báo cáo các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và phương án chia lợi nhuận năm 2008.

- Ban Kiểm soát báo cáo đánh giá hoạt động của Ban điều hành và của Công ty.

- Thảo luận và biểu quyết thông qua phương án sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2008.

Với 100% số phiếu đồng ý của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO, đã thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2009 của Công ty.

Một vài hình ảnh của Đại hội:

Công bố nhận diện thương hiệu CONINCO

Ngày 19/9/2008, Tại trụ sở số 4 Tôn Thất Tùng, Hà Nội, Công ty CP Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định Xây dựng - CONINCO  đã tổ chức họp Công bố Bộ nhận diện Thương hiệu CONINCO. Thành phần dự họp gồm có Ban điều hành Công ty, Đại diện các Công ty ký hợp đồng nhận quyền thương hiệu CONINCO, Ban Kiểm soát, Công Đoàn, Đoàn thanh niên.

Sau đây là toàn văn nội dung Công bố Bộ nhận diện Thương hiệu CONINCO

Trang